feminature clinic

Najlepsi specjaliści dla Twojego zdrowia

Ginekologia operacyjna

Histeroskopia

Histeroskopia jest procedurą zabiegową diagnostyczno-terapeutyczną, będącą tzw. „złotym standardem” w diagnostyce i leczeniu zmian w obrębie jamy macicy.

Biopsja gruboigłowa piersi

Biopsja gruboigłowa piersi (BG) jest badaniem diagnostycznym podejrzanych zmian piersi. Gdy radiolog podczas badania USG lub mammografii stwierdzi występowanie podejrzanej klinicznie zmiany wówczas niezbędne będzie uzupełnienie diagnostyki o badanie histopatologiczne.

Laparoskopia

Celem wykonywania laparoskopii ginekologicznej jest zbadanie narządów rodnych znajdujących się w jamie brzusznej bez konieczności jej inwazyjnego otwierania.

VOLUSON EXPERT E 22 - obrazy 3D uzyskane w Feminature Clinic (przykłady)

Zobacz naszą bazę wiedzy