feminature clinic

Doktor Monika Drobniak jest specjalistką Położnictwa i Ginekologii.
To współzałożycielka Feminature CLINIC.

Działalność zawodową rozpoczęła po ukończeniu Pierwszego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” w Warszawie i w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Praskim, z którym wciąż współpracuje po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego .

W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim położnictwem i ginekologią operacyjną. Prowadzi ciąże fizjologiczne i z towarzyszącymi patologiami ciąży, a także zajmuje się nowoczesną diagnostyką i leczeniem zmian w zakresie narządu rodnego. Wykonuje zabiegi operacyjne przy użyciu technik małoinwazyjnych jak laparoskopia i histeroskopia.

Szczególny obszar zainteresowań stanowi ginekologia estetyczna jako nowoczesna dziedzina leczenia i poprawy komfortu w sferze intymnej kobiet. Wykonuje zabiegi z użyciem lasera – labioplastykę oraz rewitalizację pochwy i leczenie nietrzymania moczu.

Jest uczestniczką wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę o najnowsze standardy i merytoryczne doniesienia naukowe.
W 2014 roku wzięła udział w pierwszym sezonie telewizyjnego serialu dokumentalnego „Młodzi Lekarze”, ponieważ chciała przybliżyć pacjentom kulisy pracy lekarza szpitalnika i pokazać jak ważna jest odpowiednia – merytoryczna i ciepła opieka nad Pacjentkami.

Stara się łączyć indywidualne podejście do każdej Pacjentki ze stosowaniem najnowszych standardów medycznych, kładąc nacisk na profilaktykę chorób kobiecych, właściwy dobór metody antykoncepcyjnej oraz skuteczne i bezpieczne metody leczenia.

Prywatnie pasjonuje się kinematografią, modą i wykończeniem wnętrz.
To właśnie doktor Monika Drobniak zaprojektowała i zaaranżowała wnętrza i styl Feminature Clinic.

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Artur Drobniak jest współzałożycielem Feminature Clinic i Dyrektorem Medycznym placówki.

Swą pracę naukową i kliniczną rozpoczął po ukończeniu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z nagrodą Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Dr n. med. Artur Drobniak doświadczenie zawodowe budował odbywając staże i szkolenia w czołowych polskich Klinikach. Przez całą specjalizację był związany ze Szpitalem Klinicznym WUM przy ul. Karowej w Warszawie. Przez ponad 9 lat pracował w czołowej polskiej klinice zajmującej się diagnostyką i leczeniem zaburzeń hormonalnych kobiet – Klinice Endokrynologii Ginekologicznej WUM.

Wieloletnia praca i dyżury w II Klinice Ginekologii i Położnictwa WUM pozwoliły mu nabyć niezbędną wiedzę i doświadczenie w położnictwie i patologii ciąży.

Ukończył Modern Hysteroscopy Course organizowany przez European Society for Gynecological Endoscopy i z powodzeniem zajmuje się diagnostyką i leczeniem zmian wewnątrzmacicznych.

Dr Artur Drobniak przez wiele lat był nauczycielem akademickim endokrynologii ginekologicznej studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadził wykłady na kursach specjalizacyjnych z dziedziny endokrynologii ginekologicznej dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

W 2017 roku otworzył przewód doktorski dotyczący autoimmunologicznej choroby tarczycy i zaburzeń cyklu miesiączkowego. Pracę doktorską obronił w maju 2022 roku.

Doktor Drobniak aktywnie działa w strukturach samorządu lekarskiego. Był Wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej poprzedniej kadencji. W poprzedniej i obecnej kadencji kieruje Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej szkolącym co roku tysiące lekarzy.

Prywatnie pasjonuje się kinematografią, ogrodnictwem oraz sportem.

Doktor Magdalena Grochecka jest współzałożycielem Feminature Clinic.

Ukończyła II Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym im św. Rodziny, Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” i w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Praskim. Prowadziła wykłady w Szkole Rodzenia Izabeli Dembińskiej przy Szpitalu Praskim. Jako wykładowca, prowadziła zajęcia ze studentami na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach studiów doktoranckich z zakresu ginekologii i położnictwa.

Obecnie w swojej praktyce zawodowej skupia się na poradnictwie ambulatoryjnym, dążąc do holistycznego objęcia Pacjentki opieką multidyscyplinarną.

Szczególny obszar zainteresowań pani doktor to ginekologia plastyczna i małoinwazyjna.
Posiada umiejętności i predyspozycje do poprawy komfortu pacjentek w zakresie ginekologii estetycznej polegających na poprawie objętości, kształtu i kolorytu warg sromowych oraz na laserowej terapii wspomagającej napięcie ściany pochwy u kobiet w każdym wieku. Wykonuje operacje plastyczne w zakresie sromu i krocza. Zajmuje się laseroterapią i leczeniem niezabiegowym zmian sromu, a także terapią miejscową blizn poporodowych i po cięciu cesarskim.

Posiada certyfikat umiejętności kolposkopowych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy będącej członkiem Europejskiej Federacji Kolposkopii. Diagnozuje i leczy pełne spektrum patologii szyjki macicy i sromu. Specjalizuje się w leczeniu infekcji – w tym przenoszonych drogą płciową – układu rodnego i nadżerek szyjki macicy – farmakologicznie jak i operacyjnie.
Wykonuje elektrokonizację szyjki macicy oraz histeroskopię diagnostyczną i operacyjną.

Jako priorytet uznaje zdrowie swoich pacjentek, przyjazną atmosferę podczas wizyty i dobry kontakt interpersonalny. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i kursach specjalistycznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

W tak zwanym wolnym czasie panią Doktor pasjonuje ogrodnictwo, podróże, motoryzacja, beletrystyka – thrillery medyczne i kryminały, opera i muzyka klasyczna, w szczególności symfoniczna.

Mama Aleksandra (12 lat).
Właścicielka dwóch zwariowanych owczarków szetlandzkich i dystyngowanej kotki.

Doktor Katarzyna Wiśniewska jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistą endokrynologii.

Ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie położnictwa i ginekologii odbywała w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” w Warszawie oraz w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu „Solec” w Warszawie. Karierę zawodową kontynuowała w Szpitalu Solec, a następnie w Szpitalu Praskim w Warszawie.

Następnie odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Endokrynologii w wiodącej w Polsce Klinice Endokrynologii CMKP, w I Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diagnostyki Endokrynologicznej Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych, w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Doktor Wiśniewska stale pogłębia wiedzę na kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych w zakresie endokrynologii, andrologii oraz anti-aging, a także w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

W codziennej pracy charakteryzuje ją zaangażowanie, rzetelność, profesjonalizm oraz  przyjazne nastawienie do pacjentek z indywidualnym podejściem do ich potrzeb.

Dr n.med. Damian Warzecha jest specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii. Jest asystentem w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Placu Starynkiewicza w Warszawie.

Zawodowo zainteresowany głównie zagadnieniami związanymi z perinatologią, diagnostyką i leczeniem niepłodności oraz endometriozą. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, broniąc pracy na temat zaburzeń płodności oraz jakości życia kobiet z endometriozą.

Jest członkiem zarządu Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

W 2015 roku ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2017 roku przewodniczy sekcji specjalistycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (ENTOG Polska), zrzeszającą lekarzy specjalizujących się oraz młodych specjalistów w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.

Ponadto uczestniczył w zagranicznych kursach oraz programach stypendialnych w zakresie leczenia endometriozy m.in. w Tenon Hospital  (Paryż, 2018 r.), Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD, Strasburg, 2019 r.).

Dr hab. n. med. Monika Szpotańska jest specjalistką w dziedzinie położnictwa i ginekologii, specjalistką
genetyki klinicznej, a aktualnie odbywa kolejne szkolenie specjalizacyjne z perinatologii.

Ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Przez
wiele lat pracowała jako Adiunkt na Oddziale Patologii Ciąży i Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Aktualnie pracuje na Oddziale Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Od kilku lat współpracuje również z Poradnią Genetyczną Instytutu Matki i Dziecka, gdzie udziela genetycznych konsultacji prenatalnych.

Od początku swej kariery zawodowej szczególne zainteresowanie poświęcała ultrasonograficznej diagnostyce prenatalnej, która stała się i jest jej pasją do dzisiaj.
Posiada certyfikaty z diagnostyki prenatalnej sekcji ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) oraz Fetal Medicine Foundation (FMF), uprawniający do przeprowadzania rozszerzonej diagnostyki ultrasonograficznej w I i II
trymestrze wraz z oceną ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego czy porodu przedwczesnego związanego z niewydolnością cieśniowo-szyjkową.

 

Jest członkiem PTGiP oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (ISUOG).
W 2020 roku prof. Szpotańska otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej, który dodatkowo poszerzył możliwości udzielanych konsultacji prenatalnych i kwalifikacji do zabiegów inwazyjnych jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki, które również w swej praktyce wykonuje.

Wieloletnia praktyka kliniczna w ośrodkach III stopnia referencyjności umożliwiła prof. Szpotańskiej rozwój kliniczny i naukowy w zakresie opieki oraz prowadzenia ciąż u kobiet wysokiego ryzyka powikłań matczyno-płodowych. Zagadnienie planowania ciąż oraz zdrowia reprodukcyjnego u kobiet z grupy wysokiego ryzyka powikłań ciążowych (kobiet po przeszczepieniu narządu) stało się tematem jej pracy doktorskiej, której obrona została wyróżniona na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie cyklu publikacji, stanowiących osiągnięcie naukowe, za które w 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Radę Dyscypliny Naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Aleksandra Zyguła w 2010 roku ukończyła II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po stażu podyplomowym odbywała specjalizację w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii w I Katedrze i Klinice Położnictwa
i Ginekologii WUM, w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy ul. Starynkiewicza.
Od 2019 roku jest specjalistą położnictwa i ginekologii, a ponadto w listopadzie 2021 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

W 2021 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską poruszającą problematykę stresu oksydacyjnego w ciąży, uzyskując tytuł Doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak sama mówi: „w codziennej praktyce szczególnie bliski jest  temat diagnostyki i leczenia niepłodności oraz zaburzeń endokrynologicznych.”

Od 2012 roku pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy Pl. Starynkiewicza 1/3 w Warszawie, gdzie nieustannie poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

W stosunku do pacjenta najważniejsze jest dla dr Zyguły indywidualne podejście oraz skuteczna
pomoc w określonych problemach.

Doktor Szymon Kozłowski ukończył studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy Placu Starynkiewicza w Warszawie. Lata pracy zaowocowały szerokim doświadczeniem w diagnostyce prenatalnej, patologii ciąży i terapii wewnątrzmacicznej płodu, ze szczególnym uwzględnieniem powikłań ciąży bliźniaczej.

Wykonuje badania diagnostyczne i lecznicze zabiegi wewnątrzmaciczne, w tym amniopunkcje, amnioredukcje, biopsje kosmówki, fetoskopową ablację połączeń naczyniowych między płodami, transfuzje dopłodowe oraz zakładanie shuntów dopłodowych.

Jest specjalistą położnictwa i ginekologii od 2014 roku, a w 2020 roku ukończył specjalizację z perinatologii.

Doktor Kozłowski posiada certyfikat umiejętności ultrasonograficznych sygnowany przez londyński Fetal Medicine Foundation, uprawniający do prowadzenia rozszerzonej diagnostyki prenatalnej w I trymestrze, ocenie ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego i porodu przedwczesnego. Ponadto Pan Doktor posiada certyfikat Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie badań prenatalnych we wszystkich trymestrach ciąży oraz uprawniający do badania ECHO serca płodu. W 2016 roku Doktor Kozłowski uzyskał certyfikat Fetal Care Academy w zakresie terapii płodów w ciążach bliźniaczych, szkolenia przeprowadzonego w Karolinska Institute w Sztokholmie.

Doktor prowadzi szkolenia na kursach ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz szkoli lekarzy w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa.

W codziennej praktyce koncentruje się na prowadzeniu ciąż fizjologicznych oraz ze współistniejącą patologią, a szczególne zainteresowanie Doktora Kozłowskiego to opieka nad matką i dziećmi w ciążach bliźniaczych. Doświadczenia uzyskane w praktyce lekarskiej oraz wyniki przeprowadzonych badań ukierunkowały temat jego pracy doktorskiej.

Prywatnie interesuje się modą męską.

Doktor Agnieszka Dobrowolska-Redo jest specjalistką położnictwa i ginekologii.
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i od
2009 związana jest zawodowo ze Szpitalem Klinicznym przy ul. Karowej.

W 2020 roku obroniła pracę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Od wielu lat jest nauczycielem akademickim studentów Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest współautorką wielu prac naukowych, rozdziałów w książkach medycznych dotyczących położnictwa i ginekologii i doniesień zjazdowych. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i kursach specjalistycznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem ciąż fizjologicznych
oraz ciąż wysokiego ryzyka.  W ginekologii stawia nacisk na profilaktykę onkologiczną.
Prowadzi poradnictwo prekoncepcyjne i antykoncepcyjne.

Wykonuje zabiegi przy użyciu technik małoinwazyjnych takie jak histeroskopia.

Doktor nauk farmaceutycznych i lekarz Wanda Gajzlerska jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach lekarskim i farmaceutycznym.
Od 2013 roku jest związana zawodowo z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbywała szkolenie specjalizacyjne z Położnictwa i Ginekologii.
W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych.
Od 2020 roku jest specjalistką położnictwa i ginekologii.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

Posiada Certyfikat Umiejętności Kolposkopowych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy – European Federation for Colposcopy. Ukończyła szkolenie w ramach projektu KOLPOSKOPIA 2020  i posiada tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Zabiegowego Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Posiada również certyfikat USG Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

W praktyce ambulatoryjnej opiekuje się kobietami w ciąży, także w ciąży wysokiego ryzyka  oraz pacjentkami ze schorzeniami ginekologicznymi. Zajmuje się m.in. badaniami profilaktycznymi, diagnostyką i leczeniem chorób szyjki macicy (cytologia, cytologia płynna, testy w kierunku HPV, kolposkopia, biopsja szyjki macicy, LEEP, konizacja szyjki macicy), chorobami sromu,  zaburzeniami cyklu miesiączkowego oraz antykoncepcją.