feminature clinic

Refluks żylny predysponujący do niewydolności żylnej – czym jest?

Czego się dowiesz z tego artykułu?

Co się dzieje w nogach, by nie wytworzył się refluks żylny?

W naszych żyłach krew płynie dzięki pracy mięśni kończyn dolnych (pompy mięśniowej) a nie serca, tak jak ma to miejsce w naczyniach tętniczych. Na krew oddziałuje siła grawitacji, wiec co zrozumiałe zawsze lokuje się w najniższych partiach ciała. Skurcz mięśni nóg nie jest tak cykliczny jak praca serca, w związku z tym pomiędzy kolejnymi bodźcami przepompowującymi krew mija pewien czas. W czasie oczekiwania na kolejny skurcz mięśni zawartość naszych żył jest podtrzymywania przed zaleganiem w dolnych partiach ciała przez specjalne zastawki umieszczone w żyłach.

 

Zastawki żylne w żyłach – ochrona przed zastojem krwi żylnej

Zastawki żylne to specjalne półksiężycowate struktury, których funkcję możemy porównać do wentylu w rowerze. Pozwalają na przepływ krwi tylko w jednym kierunku (w kierunku serca). Na skutek swojego działania zastawki żylne dzielą naczynia na odpowiednie segmenty. Dzięki te umożliwiają równomierne rozmieszczenie ciężaru krwi wzdłuż całego naczynia. Rozkłada to siłę, z jaką krew napiera na dany segment i powoduje, że jest stosunku mała.  Funkcję tę można porównać do regału na książki. Jeżeli książki rozłożone są równomiernie to półki wytrzymują ich ciężar bez problemu. Natomiast w sytuacji, gdy położymy wszystkie na jednej półce, to dojdzie do jej złamania i zniszczenia naszego regału.

Rozwój niewydolności żylnej i refluksu żylnego

Niewydolność zastawek to stan, w którym doszło do uszkodzenia opisywanego powyżej „wentylu” w oponie roweru. Krew zaczyna przemieszczać w odwrotnym kierunku. Czyli płynie z wyższych segmentów zaczyna napierać na segmenty położone niżej, przez co z czasem dochodzi uszkodzeń tych zastawek. Wówczas rozwija się niewydolność żylna. Daje to efekt, jaki osiągamy przez złamanie się półek we wcześniej opisywanym regale. Ciężar krwi „spadając w dół” niszczy kolejne zastawki i końcowo cały jej ciężar spoczywa na bocznych ścianach naszych naczyń umieszczony w najniższych i najbardziej powierzchownych partiach nóg. Siła powoduje napieranie i rozciąganie ścian żył i w ten sposób tworzą się żylaki i pajączki.

 

USG Doppler żył kończyn dolnych

Badaniem oceniającym funkcje zastawek żylnych jest badanie USG Doppler żył kończyn dolnych. Lekarzem wykonującym USG Doppler jest lekarz flebolog lub radiolog. Najlepiej wykonywać USG Doppler żył u osoby, która prócz samych umiejętności wykonania go, dysponuje odpowiedniej jakości sprzętem. Z kolei jeśli w badaniu wykryje nieprawidłowości to zaplanuje i przeprowadzi odpowiednie leczenie.

 

Autor: prof. CMKP Łukasz Paluch – Doppler Instytut – specjalista współpracujący z Feminature Clinic

Podziel się wiedzą

Powiązane wpisy